Vergeten Verleden

    Miljoenen dodenDodelijke twintigste eeuw
In de twintigste eeuw kwamen tussen de 180 en 220 miljoen mensen om het leven door politiek geweld en de directe gevolgen daarvan.

Vergeten politiek geweld in de 20e eeuw
Vele tientallen oorlogen en conflicten uit de vorige eeuw kenden minder dan een half miljoen slachtoffers. Veel van die oorlog zijn vergeten.